Onze klantenOnze klanten zijn meerendeels ondernemers maar wij leveren ook bijvoorbeeld aan stichtingen, scholen, moskeen, kerken, sportverenigingen, ambassades, klinieken, ziekenhuizen en overheidsinstellingen.Hagex groothandel sponsort ook de meeste voetbalverenigingen.KlantenkaartDe klantenkaart is niet persoonsgebonden maar bedrijfsgebonden men kan bij het verkopen van zijn bedrijf de klantenkaart aan de nieuwe eigenaar over dragen.Bij verlies van de klantenkaart moet men dit direkt melden aan Hagex groothandel, bij vermelding word er een nieuwe klantenkaart gemaakt en ondertussen kan men gewoon boodschappen doen.Verhuizingen opzeggingen of definitieve sluiting van een bedrijf moet persoonlijk doorgegeven worden aan Hagex groothandel. Daarna zullen de bedrijfsgegevens verwijderd of aangepast worden in ons bestand.